icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole

Kroer skole

Kroer skole

Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

Kontaktinformasjon

Adresse: Vollholen 39, 1435 Ås
Telefon: 64 96 28 00
kroer.skole@as.kommune.no
Rektor: Dag Rune Sæthre

SFO
Telefon direkte: 64 96 28 02
Telefon SFO: 64 96 28 10
kroer.sfo@as.kommune.no

Ansatte

 

Om Kroer skole

Kroer skole er en barneskole med 108 elever og 23 ansatte. Vi har en klasse per trinn, men slår sammen klasser i flere fag. Vi jobber i team på småtrinn og mellomtrinn og vektlegger helhet og sammenheng i undervisningen.

Skolen ligger vakkert til i Kroerbygda omkranset med store fine uteområder og fine forhold for læring i naturen. Jeg kan, jeg duger kjennetegner Kroer skole og SFO. ”Jeg kan” er et verktøy for vurdering og tilpasset opplæring, og gjennom elevsamtalen får elevene jevnlige tilbakemeldinger om sin faglige og sosiale utvikling. Vi er opptatt av å skape et trygt miljø hvor læring står i fokus.

Tips en venn Skriv ut

Kart

Aktuelt

2018-11-28 Barn og unges kommunestyremøte

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

De unge representantene stilte med eget forslag til hvordan midlene til skolene skulle fordeles, og etter godt politisk håndverk ble Ås ungdomsskoles forslag en...
Velkommen til skolestart i Ås kommune!

Skolestart i Ås kommune skoleåret 2019/2020

Ås kommune ønsker alle elever, foresatte og ansatte velkommen til et nytt skoleår! Åsgård og Rustad har oppstart torsdag 22. august. Alle andre skoler har opp...

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mel...