icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kroer skole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
info om stengte skoler

  

Informasjon til foreldre i Ås-skolen om stenging av skoler

Ås kommune følger regjeringens vedtak om å stenge alle skoler fra og med torsdag 12. mars.

Som et tiltak for å redusere Covid 19- smitte, følger Ås kommune regjeringens vedtak om å stenge alle skoler fra og med torsdag 12. mars fra kl. 18.00. Alle skoler i Ås kommune stenges fram til 26. mars kl. 18.00 eller inntil annen beskjed gis.

Utdanningsdirektoratet er klare på barns rett til opplæring. Skolene har sørget for at alle elever har med seg sine læringsbrett/ PCer med lader hjem, alle har tilgang til Showbie eller ITL. Det vil bli lagt ut undervisningsopplegg via disse nettstedene til alle elever som er utarbeidet av pedagoger. Følg skolenes informasjon om organisering av opplæringen.

Vi ber om at foreldre bidrar til eget barns opplæring ved å sikre at barnet deres følger oppleggene som legges ut, støtte, oppmuntre, motivere, vise interesse og hjelpe etter beste evne. Elevers sykdom/ fravær fra undervisning skal meldes på ordinært vis til skolene.

Foreldre som har en samfunnskritisk funksjon og/ eller arbeider i følgende samfunnskritiske tjenester, kan ha rett til et omsorgstilbud til sine barn i alderen 1-9 år i barnehage/ barneskole. Det er kun kritisk personell i det regjeringen til enhver tid definerer som samfunnskritiske yrkesgrupper tilbudet gjelder for. Av hensyn til smittevern skal tilbudet begrenses i størst mulig grad, terskelen for å få tilbud er derfor høy. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få omsorgstilbud:

  1. Personell i kritisk omsorgsfunksjon

  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.

  • Det ikke finnes ingen andre muligheter for barnepass.

  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

De foreldrene dette gjelder sender mail til rektor ved sitt barns skole og informere om i hvilket omfang de vil ha behov for dette så raskt som mulig. Basert på de tilbakemeldinger skolene får, vil vi opprette og tilpasse et tilbud om pass.  

Lykke til alle sammen, hold dere friske og ta vare på hverandre!

Mvh Vibeke Aaser Grønli
Virksomhetsleder grunnskole