Kroer skole

Kroer skole

Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

Kontaktinformasjon

Adresse: Vollholen 39, 1435 Ås
Telefon: 64 96 28 00
kroer.skole@as.kommune.no
Rektor: Dag Rune Sæthre

SFO
Telefon direkte: 64 96 28 02
Telefon SFO: 64 96 28 10
kroer.sfo@as.kommune.no

Ansatte

 

Om Kroer skole

Kroer skole er en barneskole med 108 elever og 23 ansatte. Vi har en klasse per trinn, men slår sammen klasser i flere fag. Vi jobber i team på småtrinn og mellomtrinn og vektlegger helhet og sammenheng i undervisningen.

Skolen ligger vakkert til i Kroerbygda omkranset med store fine uteområder og fine forhold for læring i naturen. Jeg kan, jeg duger kjennetegner Kroer skole og SFO. ”Jeg kan” er et verktøy for vurdering og tilpasset opplæring, og gjennom elevsamtalen får elevene jevnlige tilbakemeldinger om sin faglige og sosiale utvikling. Vi er opptatt av å skape et trygt miljø hvor læring står i fokus.

Tips en venn Skriv ut

Kart

Aktuelt

Velkommen til skolestart i Ås kommune!

Skolestart i Ås kommune skoleåret 2018/2019

Ås kommune ønsker alle elever, foresatte og ansatte velkommen til et nytt skoleår! Alle skolene har oppstart torsdag 16. august. Her kan du lese om oppmøteti...

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mel...
Skolestart

Registrering av nye skoleelever i Ås kommune 1. trinn skoleåret 2018-2019

Barn som er født i 2012 vil i løpet av uke 44 og 45 få tilsendt brev fra nærskolen til barnet etter folkeregistrert adresse.