Bestilling av saksdokumenter fra offentlig journal

Du kan søke tre måneder tilbake i saksdokumentene. For eldre dokumenter, benytt e-postadressen under.
Bestilling av saksdokumenter fra offentlig journal skjer til vårt postmottak: post@as.kommune.no
OBS: E-posten må ikke være større en 15MB!
Oversendingen skjer fortrinnsvis elektronisk til oppgitt e-postadresse.