icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
7. august - 09:27
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS opprettholder totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole   ›   FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

Råd og utvalg Kroer skole 2014 - 2015

Her finner du oversikt over elevrådet, foreldrekontakter, FAU og Skolemiljøutvalg og SU ved Kroer skole.

Elevråd

3. klasse:

Jonas Fjellstad
Karina Walle

4. klasse:       
Jakob Andresen
Hedda Gulholm

5. klasse:
Vilde Gundersen
Herman Sildnes

6. klasse:       
Kasper Walle
Martine Martinsen

7. klasse:
Seline Elvegård
Guro Glende

Leder:            Seline Elvegård

Nestleder:      Kasper Walle

Sekretær:       Marius Bekkensten

Foreldrekontakter

1.trinn:
Henrik Gulliksen*
Reidun Kristiansen
Vara: Marit Røstelien

2. trinn:
Eivind Finnøy *
Randi Risne
Vara: Katrine Legg Hauger

3. trinn:
Charlotte Bringslid*
Kjersti Bakkebø Fjellestad
Vara: Odd-Ronny Godager  

4. trinn:
Bjørn Erik Walle*
Gro Steine

5. trinn:
Bente Aschim *
Lise Beate Sildnes

6. trinn:
Tor Arne Lillehammer*
Cathrine Martinsen

7. trinn:
Lotte Andresen*
Roar Elvegård

SFO:              

FAU

Leder: Morten Engen

Nestleder: Henrik Gulliksen

Kasserer: Charlotte Bringslid

Sekretær: Eivind Finnøy

Styremedlemmer:
Bjørn Erik Walle
Tor Arne Lillehammer
Lotte Andresen
Bente Aschim            

Vara: Respektive foreldrekontakter er vara

SFO - repr.:

Rektor: Kristin Johnsrud Evang

Skolemiljøutvalg og SU

Leder: Morten Engen

Nestleder: Henrik Gulliksen

Foreldrerepr.:          

Sekretær: Kristin Evang

Lærerrepr.: Britt-Helen Holmedal

                   Marius Bekkensten

Elevrådsrepr.: Seline Elvegård

                        Kasper Walle


Komm.repr.: Odd Vangen 1)

Vara: Veronica H. Green 2)

Repr. andre ans.: Sissel Modahl


1) Høgskoleveien 42, 1430 Ås

906 24 608/64965144
Epost: odd.vangen@umb.no


2) Kroerveien 3, 1430 Ås
917 26 699

Tips en venn Skriv ut

Aktuelt

Velkommen til skolestart i Ås kommune!

Skolestart i Ås kommune skoleåret 2018/2019

Ås kommune ønsker alle elever, foresatte og ansatte velkommen til et nytt skoleår! Alle skolene har oppstart torsdag 16. august. Her kan du lese om oppmøteti...

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mel...
Skolestart

Registrering av nye skoleelever i Ås kommune 1. trinn skoleåret 2018-2019

Barn som er født i 2012 vil i løpet av uke 44 og 45 få tilsendt brev fra nærskolen til barnet etter folkeregistrert adresse.