icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole   ›   FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

Råd og utvalg Kroer skole 2014 - 2015

Her finner du oversikt over elevrådet, foreldrekontakter, FAU og Skolemiljøutvalg og SU ved Kroer skole.

Elevråd

3. klasse:

Jonas Fjellstad
Karina Walle

4. klasse:       
Jakob Andresen
Hedda Gulholm

5. klasse:
Vilde Gundersen
Herman Sildnes

6. klasse:       
Kasper Walle
Martine Martinsen

7. klasse:
Seline Elvegård
Guro Glende

Leder:            Seline Elvegård

Nestleder:      Kasper Walle

Sekretær:       Marius Bekkensten

Foreldrekontakter

1.trinn:
Henrik Gulliksen*
Reidun Kristiansen
Vara: Marit Røstelien

2. trinn:
Eivind Finnøy *
Randi Risne
Vara: Katrine Legg Hauger

3. trinn:
Charlotte Bringslid*
Kjersti Bakkebø Fjellestad
Vara: Odd-Ronny Godager  

4. trinn:
Bjørn Erik Walle*
Gro Steine

5. trinn:
Bente Aschim *
Lise Beate Sildnes

6. trinn:
Tor Arne Lillehammer*
Cathrine Martinsen

7. trinn:
Lotte Andresen*
Roar Elvegård

SFO:              

FAU

Leder: Morten Engen

Nestleder: Henrik Gulliksen

Kasserer: Charlotte Bringslid

Sekretær: Eivind Finnøy

Styremedlemmer:
Bjørn Erik Walle
Tor Arne Lillehammer
Lotte Andresen
Bente Aschim            

Vara: Respektive foreldrekontakter er vara

SFO - repr.:

Rektor: Kristin Johnsrud Evang

Skolemiljøutvalg og SU

Leder: Morten Engen

Nestleder: Henrik Gulliksen

Foreldrerepr.:          

Sekretær: Kristin Evang

Lærerrepr.: Britt-Helen Holmedal

                   Marius Bekkensten

Elevrådsrepr.: Seline Elvegård

                        Kasper Walle


Komm.repr.: Odd Vangen 1)

Vara: Veronica H. Green 2)

Repr. andre ans.: Sissel Modahl


1) Høgskoleveien 42, 1430 Ås

906 24 608/64965144
Epost: odd.vangen@umb.no


2) Kroerveien 3, 1430 Ås
917 26 699

Tips en venn Skriv ut

Aktuelt

Skolestart

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2019-2020

Barn som er født i 2013 vil i slutten av oktober/ begynnelsen av november få tilsendt brev fra den skolen barnet skal begynne på.

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mel...
Beintøft premieutdeling

Bli med på Beintøft: Sykle – og gå til skolen- kampanje for 1.- 7. trinn

4. – 29. september arrangeres Beintøft; den nasjonale sykle- og gå til skolen- kampanjen for barneskolen.