icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole   ›   FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

Råd og utvalg Kroer skole 2019 - 2020

Her finner du oversikt over elevrådet, foreldrekontakter, FAU og Skolemiljøutvalg og SU ved Kroer skole.

Elevråd

4. trinn:       
Amund og Hanna
Vara: Sigve

5. trinn:
Fredrik og Chantelle
Vara: Nikola og Lina

6. trinn:       
Sivert og Thea

7. trinn:
Linnea og Vincent

Leder:            Linnea

Nestleder:      Vincent

Vara:       John-Louis

FAU

Kjetil Kval-Engstad, leder 

Anders Kvifte, nestleder 

Line Strømsvåg 

Hilde K. Langsholt 

Yvonne Michelsen 

Monia Holm 

Lena Brester Maurang 

 

SU

Kjetil Kval-Engstad (foreldrerepresentant) 

Anders Kvifte (Foreldrerepresentant) 

Marit Austrang (Politisk oppnevnt, representant for kommunen) 

Marius Andre Bekkensten (representant for de ansatte) 

Chamalie Arembage (representant for de ansatte) 

Mina Gube Aalerud (elevrådsleder, elevrepresentant) 

Madeleine Bekkevold (nestleder i elevrådet, elevrepresentant). 

Dag Rune Sæthre (rektor, kommunalt oppnevnt) 

 

Aktuelt

Rustad og Kroer skolekrets

Informasjon om endring av Kroer og Rustad skolekrets

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 17.06.2020, i K-sak 47/20 Endring av skolekretsgrenser – endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Da...
Velkommen tilbake til skolen 1.-4. trinn

Grunnskolen åpner igjen

Regjeringen har bestemt at skolene skal åpnes i løpet av uke 20. Det gjelder for alle trinn i grunnskolen og videregående skole.
SFO illustrasjonsbilde

Redusert åpningstid i SFO

Fra 27. april innføres det midlertidige åpningstider for kunne ivareta kravene til smittevern. Alle skolefritidsordningene i Ås vil ha kortere åpningstid i peri...