icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kroer skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommunereformen   ›   Informasjon om en eventuell grensejustering mot Nordre Follo
Illustrasjonskart som viser berørt område ved en eventuell grensejustering

Hva Ås kommune har vedtatt om en eventuell grensejustering mot Nordre Follo

De to siste aktuelle møtene som har behandlet saken, er kommunestyremøtet 13. desember 2017, og møte i den utvidede kommunerefomgruppen 8. januar 2018.

Tips en venn Skriv ut

Kommunestyret vedtokt i sitt møte 13. desember 2017 at de ikke skulle bidra med utredninger om mulige konsekvenser av en grensejustering mot Nordre Follo. De vedtok også på bakgrunn av dette at det ikke skal holdes en rådgivende folkeavstemning.

Du kan lese mer om kommunens svar til fylkesmannen her.

Vedtak om ikke å avholde folkeavstemning kan leses her.

Her er link til kommunestyremøtet 13. desember 2017.

Kommunereformgruppen delte kommunestyrets syn i sitt møte 8. januar 2018.

Du kan lese protokollen her.

Her er link til møtet i kommunereformgruppen 8. januar 2018.