icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole   ›   Aktuelt
Rustad og Kroer skolekrets

Endring av Kroer og Rustad skolekrets

  

Informasjon om endring av Kroer og Rustad skolekrets

Skoletilhørighet for elever bosatt på Bjørnebekk

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 17.06.2020, i K-sak 47/20 Endring av skolekretsgrenser – endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud. Fra og med 01.08.2020 er Rustad skole nærskolen til elever bosatt på Bjørnebekk.

Bjørnebekk er området som ligger nord i rode Å36 med gateadresse Kroerveien nr. 40 - 82.

Elever født i 2014 til 2008 (1. til 7. trinn skoleåret 2020/2021) som er bosatt her har vedtak om skoleplass på Kroer skole ut 7. trinn. Ingen elever blir automatisk overflyttet til Rustad skole. Elever bosatt på Bjørnebekk kan søke om skoleplass på Rustad uten særskilt begrunnelse, utover at adressen er i Kroerveien 40 - 82.
Elever født i 2015 og yngre vil få tildelt skoleplass på Rustad. Søskentilhørighet oppfylles ved at søsken kan søke om skoleplass på Rustad.

Forskrift om skoletilhørighet legges frem for politisk behandling i august, der Bjørnebekk innlemmes i Rustad skolekrets. Rådmannens forslag om at også elever bosatt på Danskerud får Rustad skole som nærskole ble ikke vedtatt.

Elever i nye Kroer skolekrets (områder utenfor Bjørnebekk)
Elever bosatt her har fremdeles Kroer skole som nærskole og vil beholde skoleplassen på Kroer ut 7. trinn. Kommende elever (barn i 2015 eller yngre) vil få tildelt skoleplass på Kroer skole. Foresatte har rett til å søke om skolebytte, men eleven har ikke rett til å få innvilget plass på en annen skole enn nærskolen. Søknad om skolebytte for elever i Kroer skolekrets vil behandles etter opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

 

Slik søker du om skolebytte
Søknaden skrives i fritekst og sendes til:

Ås kommune oppvekst og opplæring
Postboks 195
1431 Ås

Søknaden kan også leveres i lukket konvolutt i servicetorget i Ås rådhus.

Søknad kan sendes via e-post til post@as.kommune.no, men det anbefales ikke å sende taushetsbelagt informasjon via e-post.  

Ås kommune vil bestrebe seg på å behandle søknaden raskt, slik at både elever og skolene kan få mest mulig forutsigbarhet mot oppstarten av skoleåret 2020/2021. For at vi skal kunne behandle saken så raskt som mulig, ber vi om at alle søknader inneholder:

  • Elevens fulle navn og fødselsnummer

  • Elevens folkeregistrerte adresse

  • Foresattes telefonnummer

  • Informasjon om søsken