icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole   ›   Reglement

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL PÅ KROER SKOLE

Forskriften om regler for orden og oppførsel er vedtatt av rektor ved Kroer skole med hjemmel i lov 17.07.1998 nr.61 om grunnskolen (opplæringslova) § 2-9 og vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.01.2015.
Tips en venn Skriv ut

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL PÅ KROER SKOLE

 

Målet med disse reglene er at du som er elev ved Kroer skole skal ha det bra, lære og trives på skolen vår.

Regler

Konsekvenser

REGLER FOR ORDEN:

 • Du møter presist på skolen
 • Når du kommer til skolen om morgenen har du med deg det du trenger for å klare deg gjennom skoledagen - riktig utstyr, nok mat og nok klær.
 • Du gjør leksene dine til avtalt tid.
 • Du tar vare på skolen vår slik at den holder seg pen og i orden.
 • Du setter leker, bøker, datautstyr og annet utstyr på plass når du er ferdige med å bruke det.
 • Du tar med verdisaker på eget ansvar.
 • Du kan ikke forlate skolens område uten tillatelse i skole- og SFO-tiden.

 

 

 • Arbeid som er forsømt fordi du har kommet for sent til timen eller forstyrret undervisningen på annen måte, kan du måtte ta igjen på skolen utover vanlig undervisningstid. Dine foresatte vil alltid bli varslet om dette.

 

 • Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan du/dine foreldre bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5000 kr.

 

 • Skade eller hærverk elevene kan ordne opp i selv kan elevene bli pålagt å rydde opp i etter skoletid.

 

REGLER FOR OPPFØRSEL:

 • På skolen er vi høflige mot hverandre.
 • Vi behandler hverandre med respekt.
 • På skolen hjelper vi hverandre og gir hverandre trygghet og mulighet til å lære og å trives.

 

 • Når noe blir vanskelig sier du i fra til en voksen. Du løser ikke vanskelige situasjoner ved å snakke stygt, slå, sparke eller lignende.
 • Du retter deg etter beskjeder fra de voksne på skolen.

 

 • Du følger skolens regler for lek ute.

 

 • Dersom du har med mobiltelefon på skolen, skal den være lydløs og ligge i sekken i timer og friminutt. Lærer kan gi tillatelse til å bruke den.

 

 

 

 

 

 

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • Mobbing

Dette gjelder også på nettet og på sosiale medier.

 

 • Krenkende atferd

Med krenkende atferd mener vi krenkende ord og handlinger som:

o vold

o rasisme

o diskriminering

o utestenging

o uthenging

 

Dette gjelder også på nettet og på sosiale medier.

 

 • Ha med farlige gjenstander/våpenlignende gjenstander på skolen.

 

 • Ha med og bruke rusgifter som for eksempel tobakk og alkohol på skolen eller på skolens område.

 

 • Ha med tyggegummi eller annet godteri på skolen.

 

 

 • Arbeid du ikke har gjort fordi du har vært urolig eller på annen måte forstyrret undervisningen, kan du måtte ta igjen på skolen utover vanlig undervisningstid.

 

 • En voksen snakker til deg og forteller deg at du skal rette deg etter reglene.
 • Du kan bli innkalt til rektor for samtale. Dine foresatte vil da bli varslet.

 

 • Dersom du oppfører deg slik at du er til fare for deg selv eller andre, for eksempel ved at du mobber, slår og sparker eller gjør andre ting som ikke hører hjemme i skolesamfunnet, kan, alt etter hvor alvorlig det du har gjort er, følgende skje:

 

 • Du kan bli skjermet ved å måtte være et annet sted enn sammen med gruppa di, eller dine foresatte kan bli bedt om å komme til skolen for å hjelpe deg med å løse problemet.
 • Du kan bli utvist for enkelttimer eller for resten av dagen. Dette er det alltid rektor som bestemmer etter å ha rådført seg med læreren din. Dine foresatte vil i dette tilfellet måtte komme til skolen for å hente deg.
 • Dersom du blir utvist eller annen type refsing blir brukt, skal du ha anledning til å uttale deg før dette iverksettes. Utvisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 

 • Dersom du bruker mobiltelefon uten tillatelse i skoletiden, blir den tatt fra deg. Mobiltelefonen kan hentes etter skoletid på kontoret. Foresatte blir informert om dette.

 

 • Mobber du noen vil Plan for tiltak mot mobbing tre i kraft og saken vil bli behandlet etter denne.

 

 • En voksen snakker til deg og forklarer deg hvordan dette virker på andre, jfr. konsekvenser under regler for oppførsel

 

 

 

 

 

 • Farlige gjenstander vil bli beslaglagt. Politiet blir kontaktet.

 

 

 • Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område meldes politiet av rektor.

 

 • Dersom du har med tyggegummi eller annet godteri, blir det tatt fra deg. Du kan hente godteriet etter skoletid på kontoret. Foresatte blir informert om dette.

 

 

Last ned ordensreglene her i word. (DOC) (PDF)

Last ned ordensreglene her i odt. (ODT) (PDF)

Last ned ordensreglene her i pdf.