icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kroer skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Rullering av kommuneplanen
  

Rullering av kommuneplanen 

Ås kommune har startet arbeidet med å rullere kommuneplanen 2015-2027.  Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen ble  behandlet i formannskapet 11.mars 2020, og skal sendes ut på høring. Endelig kommuneplan skal vedtas innen november 2021.

Det første skrittet i planprosessen er å utarbeide et planprogram. Det skal utarbeides for alle kommunale planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. Planprogrammet informerer om: 

  • Formålet med planarbeidet
  • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
  • Ramme for innspill til kommuneplanens arealdel
  • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
  • Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning
  • Dokumentasjon av arealinnspill

Forslag til planprogram med saksframlegg og vedtak finner du her. 

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
Telefon:  64 96 20 79/975 61 783
E-post: solveig.viste@as.kommune.no