icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kroer skole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Brønnerud skole   ›   Snarvei til IST

Snarvei til IST

Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Søke, endre eller si opp plass i barnehage / SFO. Endre personopplysninger.

Oppvekstportalen for barnehage og skole/ SFO

Ås kommune har et felles system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

In English - system for enrollment and administration of children in kindergarten and SFO.

Kommunen bruker et fullelektronisk opptakssystem for søknad og innmelding til barnehage og SFO og for å administrere personopplysninger. Systemet er levert av IST og kalles "Oppvekstportalen".

Alle foresatte med barn i barnehager eller skole/ SFO kan nå logge seg inn for å se og endre opplysninger om seg selv og sine barn. Ved innlogging i portalen vil foresatte få tilgang til "Min side". Her kan du legge inn telefonnummer, e-postadresser og/ eller endre andre personopplysninger. 

Alle søknader om barnehageplass eller SFO- plass, alle endringer eller oppsigelser, skal gjøres via Oppvekstportalen. Her takker foresatte ja/ nei til plass, legger inn ønske om endret plasstype og sier opp plass. I Oppvekstportalen kan foresatte følge søknadsprosessen og vil bli varslet på sms og e-post når søknaden er mottatt og behandlet.

Er du folkeregistrert i Ås kommune, må du logge inn før du søker plass. Er du ikke folkeregistert i Ås, søker du plass uten å logge inn.

Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Tips: Ønsker du å motta varsler om kunngjøringer og nyheter som dette, kan du laste ned Ås kommunes app og sette kategorien "Skole" og/eller "Barnehage" som favoritt.

Aktuelt

2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn ...
Skolestart

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2020-2021

Barn som er født i 2014 vil i oktober/ november få tilsendt brev fra den skolen barnet skal begynne på.

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mel...