icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Kroer skole   ›   Aktuelt
Kommunevåpen forside dyp rød

Vår visjon

På Kroer skole og SFO lærer vi for framtiden

Jeg kan, jeg duger kjennetegner Kroer skole og SFO.

Elevene har lyst til å lære og føler tilhørighet og glede ved å gå på skolen. Elevene våre er trygge og lærer i et rolig og mobbefritt miljø.

Vår felles visjon og vårt verdigrunnlag er godt forankret på skolen og SFO og er tydelig formidlet til foresatte og lokalmiljøet.

Vi er en skole hvor alle viser engasjement og samhold. Vi har et felles syn på hva som er vårt arbeid og er enige om hvilke spilleregler som gjelder. Mål og strategier er godt forankret i hele personalet. Vi samarbeider og lærer av hverandre og utnytter hverandres kompetanse og styrker både på skolen og SFO.

Skolen og SFO inviterer foresatte, kulturskolen og lokale aktører til å delta for å tilføre kunnskap og opplevelser.

Elevsamtalen og ”Jeg Kan” er del av opplæringen. Elevene får jevnlige tilbakemeldinger om sin faglige og sosiale utvikling. Vi har gode rutiner for å gjennomføre elevsamtalen.

Undervisningen er variert og tilpasset hver elev, og de får utfordringer å strekke seg mot. Elevene tar i bruk gode læringsstrategier og varierte arbeidsmetoder. Vi bruker It´s learning som et arbeidsredskap.

Vi utvikler Kroer skole/SFO sammen med foresatte, og skole og hjem jobber sammen for å nå skolens visjon og mål. Vi samarbeider gjennom en kommunikasjon som er preget av respekt, åpenhet og dialog. Vi bruker It´s learning for å kommunisere og dele informasjon.

På Kroer leder vi på en god og tydelig måte, vi ser muligheter og tar utfordringer.