icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kroer skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer og styringsdokumenter   ›   Vann og avløp
Illustrasjon forside Norm for overvannshåndtering

Norm for overvannshåndtering

Målet med "Norm for overvannshåndtering" er at Ås kommune kan møte utfordringer knyttet til håndtering av overvann i kommunen på en best mulig måte. Overvannsnormen beskriver dagens situasjon og hva som venter av utfordringer i fremtiden, og hvordan de kan løses.

Publisert: 28. oktober 2015
Forsidebilde hovedplan for vann, avløp og vannmiljø

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø

Hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø 2015 – 2027 er utarbeidet av Ås kommune, kommunalteknisk avdeling. Hovedplanen er et overordnet dokument som tar utgangpunktet i framtidens utfordringer innen vannsikkerhet, tilfredsstillende vannkvalitet i vassdrag og transport og rensing av avløpsvann på en optimal måte.

Publisert: 28. oktober 2015